_tit_Seznam.phtml

4TET - Koncert, verze V

<p><img src="http://www.divadlodecin.cz/galerie/51ad8bb6-4cfc-4f94-90eb-9998f3014c42.jpg" width="800px" height="614px" alt="4tet1.jpg" /></p>
<p>Již t&eacute;měř 16 let udivuje div&aacute;ky sv&yacute;mi neuvěřiteln&yacute;mi pěveck&yacute;mi, ale i hereck&yacute;mi v&yacute;kony a n&aacute;pady VOK&Aacute;LN&Iacute; SESKUPEN&Iacute; 4TET. Gentlemani v cylindrech opět připravili origin&aacute;ln&iacute; pod&iacute;vanou!! Umělecky plnohodnotn&yacute;, precizn&iacute; a přitom osobit&yacute; projev tohoto vok&aacute;ln&iacute;ho seskupen&iacute; se snoub&iacute; s již pověstnou dokonalost&iacute; a profesionalitou Jiř&iacute;ho Korna. &Uacute;žasn&eacute; vok&aacute;ln&iacute; v&yacute;kony, nepřehl&eacute;dnuteln&yacute; design kost&yacute;mů Marie Markov&eacute; a Jana Bou&scaron;ky, překvapivě origin&aacute;ln&iacute; pojet&iacute; aranžm&aacute; a neotřel&eacute; harmonie Jiř&iacute;ho &Scaron;korp&iacute;ka i temperamentn&iacute; hereck&eacute; a "tanečn&iacute;" v&yacute;kony v&scaron;ech akt&eacute;rů na jevi&scaron;ti. To v&scaron;e rozhodně nenech&aacute; nikoho chladn&yacute;m a odměnou jsou jim vždy vyprodan&eacute; koncerty s neopakovatelnou atmosf&eacute;rou. Nen&iacute; tedy divu, že vystoupen&iacute; 4TET u b&yacute;vaj&iacute; vyvrcholen&iacute;m jak prestižn&iacute;ch akc&iacute;, tak i společensk&yacute;ch ud&aacute;lost&iacute;.&nbsp;</p>

ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS

<p><img src="http://www.divadlodecin.cz/galerie/7817650b-0943-43f0-acee-952607a76e36.jpg" width="800px" height="614px" alt="swing1.jpg" /></p>
<p>Nylonov&yacute; věk - prvn&iacute; tři euforick&aacute; pov&aacute;lečn&aacute; l&eacute;ta - byla dobou největ&scaron;&iacute;ho rozkvětu česk&eacute;ho swingu. Po loňsk&eacute; koncertn&iacute; show Swing nylonov&eacute;ho věku jsme shledali, že vynikaj&iacute;c&iacute; hudebn&iacute; materi&aacute;l z repertoiru skvěl&yacute;ch česk&yacute;ch bigbandů tohoto obdob&iacute; nen&iacute; zdaleka vyčerp&aacute;n. A tak jsme se rozhodli v tom radostn&eacute;m swingov&eacute;m b&aacute;d&aacute;n&iacute; pokračovat. V koncertn&iacute; show SWING NYLONOV&Eacute;HO VĚKU POKRAČUJE! předvedeme s m&yacute;mi Melody Makers dal&scaron;&iacute; hotjazzov&eacute; fl&aacute;ky z t&eacute;to vrcholn&eacute; &eacute;ry bigbandov&eacute;ho swingu, tuze žhav&eacute; a snad je&scaron;tě kras&scaron;&iacute;!</p>

Jan Brodský:

<p><img src="http://www.divadlodecin.cz/galerie/98ae1641-1e9f-424c-a5a2-87f8f0b621ec.jpg" width="800px" height="614px" alt="Horizonty1.jpg" /></p>
<p><em>"K lidsk&eacute; povaze neodmyslitelně patř&iacute; touha vydat se až &bdquo;na okraj&ldquo;, putovat k hranici zn&aacute;m&eacute;ho prostřed&iacute; a přem&yacute;&scaron;let o tom, jak si razit cestu d&aacute;le, k srdci velk&eacute;ho nezn&aacute;m&eacute;ho. V tomto smyslu je odvěk&yacute;m &bdquo;prahov&yacute;m bodem&ldquo; pro lidstvo mořsk&eacute; pobřež&iacute;. Představuje dělic&iacute; č&aacute;ru mezi zem&iacute; a mořem, mezi jistotou lidsk&eacute; civilizace a nejistotou toho, co (doslova i obrazně) lež&iacute; za obzorem. Pobřež&iacute; je průseč&iacute;kem mezi zem&iacute;, vodou a vzduchem, kde člověk nejzřetelněji pozn&aacute;v&aacute; vz&aacute;jemn&eacute; působen&iacute; živeln&yacute;ch sil." <br />Richard Drury<br /><br /></em>Původ morfologick&yacute;ch krajin souvis&iacute; s touhou odhalit &bdquo;nitro&ldquo; lokalit, pokusit se o jejich v&yacute;tvarn&eacute; znaky a do jist&eacute; m&iacute;ry je personifikovat. Technologick&eacute; poč&aacute;tky se op&iacute;raj&iacute; o symetrick&eacute; převracen&iacute; (nespr&aacute;vně naz&yacute;van&eacute; <em>efekt mot&yacute;l&iacute;ch kř&iacute;del</em>*), kter&eacute; je v&scaron;ak v každ&eacute;m fotografick&eacute;m obrazu n&aacute;sledně zpracov&aacute;no ve photoshopu.</p> <p></p> <p><em>* Henri Poincar&eacute;: Probl&eacute;m tř&iacute; těles (1890)</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>V&yacute;stavu si můžete prohl&eacute;dnut každ&yacute; den od 15:00 do 20:00 hodin.<br />Vstup voln&yacute;.</p>

Baletní studio Regina znovu otevírá

<p><img src="http://www.divadlodecin.cz/galerie/85dbb842-6d07-43f2-8100-e30b29a61ee7.jpg" width="1850" height="435" alt="reginaa.jpg" /></p> <p>&nbsp;</p>
<p>Opět otev&iacute;r&aacute;me Baletn&iacute; studio Regina v Městsk&eacute;m divadle Děč&iacute;n!</p> <p>N&aacute;bor dět&iacute; ve věku 3-8 let se kon&aacute; každ&eacute; &uacute;ter&yacute; vždy v 15:00-17:00 cel&yacute; leden a &uacute;nor 2022.<br />V&yacute;uka pro nejmen&scaron;&iacute; děti prob&iacute;h&aacute; formou her, ř&iacute;kadel a p&iacute;sniček. Konat se bude zat&iacute;m každ&eacute; &uacute;ter&yacute; v16:30-17:15.<br />Děti se nauč&iacute;&nbsp; spr&aacute;vn&eacute;mu držen&iacute; těla, spr&aacute;vn&eacute; formě chůze, pos&iacute;l&iacute; svalov&eacute; partie, sezn&aacute;m&iacute; se se z&aacute;klady baletu a česk&yacute;ch lidov&yacute;ch tanců.<br /><br />V&iacute;ce informac&iacute; naleznete na Facebook <strong><span style="color: #000000;"><a href="https://www.facebook.com/Baletn&iacute;-studio-Regina-123789127694481" target="_blank" title="Přej&iacute;t na web partnera https://www.facebook.com/Baletn&iacute;-studio-Regina-123789127694481" rel="noopener" style="color: #000000;">Baletn&iacute; studio Regina.</a>&nbsp;</span></strong></p> <p><br />Tě&scaron;&iacute;me se na v&aacute;s!</p>

Karel Plíhal - Recitál

<p><img src="https://divadlodecin.cz/galerie/4b3efa2e-d589-4de3-8ce5-bb62f2691358.jpg" width="800" height="614" alt="plihal1.jpg" /></p>
<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>Recit&aacute;l plach&eacute; osobnosti na&scaron;&iacute; hudebn&iacute; sc&eacute;ny.</strong></span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">Karel Pl&iacute;hal je kytarista, zpěv&aacute;k, skladatel, textař, b&aacute;sn&iacute;k, hudebn&iacute; režis&eacute;r a aranž&eacute;r. Vystudoval Středn&iacute; průmyslovou &scaron;kolu strojnickou v Olomouci, pot&eacute; pracoval jako konstrukt&eacute;r či topič v divadle a nakonec se stal p&iacute;sničk&aacute;řem. Na kytaru hraje od 15 let, je čtyřn&aacute;sobn&yacute;m držitelem ceny festivalu Porta. Za album Vzduchopr&aacute;zdniny z roku 2012 z&iacute;skal Cenu Anděl v kategorii Folk &amp; Country.&nbsp;</span></p>