Menu
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - veřejná výzva

veřejná výzva

 

WOHNOUT

V PRODEJI

13.11.

aktuální informace

aktuální informace

 

MŮŽEM I S MUŽEM

V PRODEJI

19.11.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

PRODEJ VSTUPENEK

 

Úvod Program Pro školy O divadle Kontakty Projekty Pronájmy Předplatné

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - veřejná výzva

MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN – příspěvková organizace
Teplická 587/75 Děčín IV., 405 02
 
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – veřejná výzva
 
Ředitel Městského divadla Děčín vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa: ekonom
 
Charakteristika pozice:
- výkon komplexní ekonomické a účetní agendy
- sestavování rozpočtu organizace, sledování, projednávání a zúčtovávání rozpočtu
- zajišťování správy majetku organizace
- příprava podkladů pro inventarizaci majetku v divadle a v kině
- zajišťování pokladních služeb pro potřeby organizace
- podává daňová přiznání DPH a daně z příjmu právnických osob
- vede evidenci obchodních smluv
- připravuje vnitřní směrnice organizace, vede jejich evidenci
- připravuje podklady pro EZAK a Registr smluv
 
Kvalifikační předpoklady:
- znalost účetního programu ALIS výhodou
- znalost práce s PC na dobré úrovni ( Excel, Word, Outlook, Microsoft Office )
- středoškolské odborné vzdělání ekonomického zaměření, VŠ, nebo VOŠ ekonomického
  zaměření výhodou
- znalost účetnictví příspěvkové organizace, znalost účetních a evidenčních programů, praxe
  v příspěvkové organizaci výhodou
- řidičský průkaz  skupiny B výhodou
 
Přihláška musí obsahovat:
- osobní údaje (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo
  občanského průkazu, adresa trvalého bydliště, telefonní spojení, datum
 
Platové podmínky:
Řídí se Nařízením vlády ČR 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, platová třída 10-11 dle dosaženého vzdělání, platový stupeň dle dosažené praxe, osobní ohodnocení v souladu s ustanovením § 131 Zákoníku práce, pracovní úvazek na dobu určitou se zkušební dobou - výhledově pracovní úvazek na dobu neurčitou
 
K přihlášce přiloží tyto doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech
  a dovednostech
- kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší 3 měsíce
 
Nástup: předpoklad od 1.12.2020 (po domluvě jiný nástup)
 
Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí do 30.10.2020 do 15 hodin na adresu:
Městské divadlo Děčín Teplická 587/75, Děčín IV., 405 02
- lze doručit i osobně do 15 hodin každý pracovní den
 
Kontaktní osoba: MgA. Jiří Antonín Trnka ředitel organizace, email trnka@divadlodecin.cz,
                              telefon 775855282
Součástí výběrového řízení bude i ústní pohovor. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v průběhu bez uvedení důvodu. Uchazeč má právo na požádání na vrácení poskytnutých materiálů.
 
 
 
V Děčíně 15.10.2020
 
MgA. Jiří Antonín Trnka
         ředitel         

Úvod Program Pro školy O divadle Kontakty Projekty Pronájmy Předplatné

Generální partner městského divadla

Hlavní partneři městského divadla