technické parametry

kabina.jpg

Zvukařská kabina

zvukařský pult:
Soundcraft GB2 14+2/ 6x AUX, 2x GRP
Yamaha MG124C 6+2/ 2x AUX, 2x GRP

PA:
sál 2x PRX635 + 2x PRX612M
sál zadní 2x MP415
portály 2x PRX612M

zesilovače:
CROWN CE2000 + CE1000

přehrávače:
2x MiniDIsc /A pauza/
2x CD TASCAM /A pauza

EFFECT LEXICON MX200

mikrofony:
2x AKG SR400 HAND
4x AKG SR450 klopové
1x SHURE M58 - dynamický

2x stojan mikrofonový

Osvětlovací kabina

pult:
ETC Element - 60SUB
250 channel

ETC SMART FADE *záloha
96 channel


Světla:
2x FHR 2000W
2x LAMPO sledovací 1200W
48 x PC 1000W ARTLIGHTING
Celkem okruhů 72 /10A/ - NOVALIGHTING SDDS + mobilní dimmery NOVALIGHTING CCD122 /12 okruhů 10A/
rezerva 6x PC 1000W, 6x PAR61 1000W

Stojany 6x

 

Kapacita hlediště

406 míst k sezení

přehled:
přízemí 254
první balkon 65
druhý balkon 81
Lóže 8

plan_hlediste.pdf

planek světla.pdf

planek jeviste.pdf

foyer divadla- výstavy

virtuální prohlídka divadla

prohlášení o přístupnosti

Městské divadlo Děčín, příspěvková organizace, Teplická 587/75, 405 02 Děčín IV,
zastoupená MgA. Jiřím Antonínem Trnkou, ředitelem , zaps. v obch. rej. vedeném u Kr.
soudu Ústí n.L. oddílu Pr vložce č. 732/KSUL , IČO: 00673692, se zavazuje ke
zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o
přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb.,
o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.
Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky

https://www.divadlodecin.cz

Web je tvořen podle specifikace HTML5 a dodržuje syntaktickou a sémantickou správnost.
Zobrazení netextového obsahu je podpořeno alternativním textovým popisem. Na odkazy
směřující na jiné webové stránky je uživatel upozorněn textem. Webové stránky je možné
prohlížet na stolním počítači, notebooku nebo mobilním zařízení s připojením k internetu.
Pro prohlížení webových stránek na počítači je ideální některý z nejpoužívanějších
webových prohlížečů v nejnovější verzi – MS Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome,
Safari. Pro prohlížení na mobilních zařízeních je doporučen Google Chrome a Safari. Pro
kompletní a komfortní zobrazení webových stránek je zapotřebí mít ve webovém
prohlížeči aktivováno používání JavaScript a CSS stylů. Není garantováno korektní
zobrazování obsahu na operačním systému Windows XP/Vista a prohlížeči Microsoft
Internet Explorer 10 (či starších verzích), neboť tyto softwarové produkty již nejsou
podporovány ze strany jejich výrobce.

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou k datu 14.2. 2020 plně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a
standardem WCAG 2.1.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Snažíme se, aby naše internetové stránky zůstaly přístupné všem návštěvníkům, a to na
základě principu přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita). Vaše
případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek, stejně jako
dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodnému podezření, že
webová stránka nesplňuje zákonem dané požadavky, můžete směřovat na e-mailovou
adresu trojan@divadlodecin.cz

obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro nákup abonmá


Poskytovatel služby:
Městské divadlo Děčín, příspěvková organizace
Sídlo: Teplická 75, 405 02 Děčín IV
IČ:00673692

Všeobecné obchodní podmínky
pro nákup Abonmá:               

DRUH

sezónní (září/červen)nebo polovina sezóny (podzim/jaro)

žánrově vymezené skupiny (dle sezónní nabídky)

ZPŮSOB NÁKUPU

rezervace lze provádět vyplněním objednávkového formuláře: tištěného nebo on-line

osobní vyzvednutí v uvedeném termínu v kanceláři divadla Děčín

platba hotově, nebo převodem po dohodě

POSKYTOVÁNÍ SLEV

ve všech skupinách je poskytována sleva pro soukromou osobu dle aktuální sezónní nabídky

ve vybraných skupinách, dle sezónní nabídky, jsou poskytovány slevy pro seniory, studenty a ZTP či ZTP/P

slevy se poskytují na základě předložení dokladu o důchodu, o studiu, průkazu ZTP či ZTP/P


VYUŽITÍ ABONMÁ A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

permanentka je vystavena na konkrétní sedadlo v sále a je přenosná

tituly zařazené do jednotlivých abonentních skupin jsou označeny v programu nejpozději měsíc dopředu

zpracováváme osobní údaje: trvalé bydliště, telefonní kontakt, e-mailovou adresu  - tyto údaje neposkytujeme žádným třetím stranám a slouží pro informovanost zákazníka o programu, změnách v programu a rozesílání nabídkového katalogu

 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

při zrušení představení bez náhradního termínu bude předplatitelům nabídnut jiný titul
 

STORNO ABONMÁ / REKLAMACE

abonmá je dle Občanského zákoníku smlouvou o využití volného času a plnění, odstoupení od nákupu není možné.
 

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Divadlo Děčín si vyhrazuje právo na změny či doplnění těchto obchodních podmínek.

Obchodní podmínky pro nákup  vstupenek


Poskytovatel služby:

Městské divadlo Děčín, příspěvková organizace
Sídlo: Teplická 75, 405 02 Děčín IV
IČ:00673692

Všeobecné obchodní podmínky
pro nákup vstupenek:

ZPŮSOB REZERVACE

na představení/koncerty zařazená do abonentního cyklu a nedělní pohádky je možné provádět měsíc před představením

na ostatní představení/koncerty je možné provádět od termínu určeného pořadatelem

telefonicky na telefonním čísle 412 630 530

on-line na www.divadlodecin.cz

a www.vstupenkadecin.cz,

a to přes městský rezervační systém Colosseum, zde je nutná registrace. Maximální počet vstupenek na jednu rezervaci je 6ks.

Výběr míst lze ze čtyř sekcí, přízemí, I. balkon, II. balkon, přístavek na II. balkoně. Při plně vyprodaném představení je možné zakoupit přístavek do přízemí (židle podél prvních 7 řad), a to pouze na pokladně divadla Děčín

POZOR platnost rezervace je 3 dny! Opakovanou třídenní rezervaci na stejná místa a pořad lze provádět 2x po sobě. V případě třetí a další rezervace si pořadatel vyhrazuje právo rezervaci bez náhrady zrušit.

ZPŮSOB NÁKUPU A DORUČENÍ

osobně na vlastních provozovnách, a to pokladně divadla Děčín a pokladně kina Sněžník  - provozní dobu pokladen najdete na webových stránkách

www.divadlodecin.cz 
a 
www.kinosneznik.cz

osobně na pokladnách v rámci městského rezervačního systému (naleznete na www.vstupenkadecin.cz v sekci prodejní místa vč. kontaktů a provozní doby)

doručení dobírkou /Českou poštou

platba převodem / osobní vyzvednutí vstupenky na pokladně divadla Děčín

on-line kartou / osobní vyzvednutí vstupenky na pokladně divadla Děčín

platba hotově, kartou, poukázkami (dle vzoru naleznete na www.divadlodecin.cz), dobírkou, online kartou, převodem

POSKYTOVÁNÍ SLEV

u představení zařazena do skupiny E a představení, která nejsou zařazena do předplatitelských skupin, se slevy neposkytují, vyjma mimořádných akcí, kde jde o přání pořadatele.

na nedělní pohádky poskytujeme slevu ZTP či ZTP/P ve výši 50% z plné ceny dle vybrané sekce

ve skupinách D1, D2, D3, KPH jsou poskytovány slevy pro seniory, studenty a ZTP či ZTP/P ve výši 30% z plné ceny dle vybrané sekce

ve skupině S poskytujeme slevu ZTP či ZTP/P ve výši 50,-Kč z plné ceny

slevy se poskytují na základě předložení dokladu o důchodu, o studiu, průkazu ZTP či ZTP/P

VYUŽITÍ VSTUPENEK A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

vstupenky je vystavena na konkrétní sedadlo v sále, a je přenosná, v případě ztráty je možné vytvořit duplikát, který je následně platný

zpracováváme osobní údaje: trvalé bydliště, telefonní kontakt, e-mailovou adresu  - tyto údaje neposkytujeme žádným třetím stranám a slouží pro informovanost zákazníka o programu, změnách v programu a doručení objednaných vstupenek

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

při zrušení představení bez náhrady bude předplatitelům nabídnut jiný titul

 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

při přeložení představení zůstávají vstupenky v platnosti, v případě nevyhovujícího náhradního termínu, lze vstupenky vrátit na vlastních pokladnách (pokladna divadla a kina Sněžník) do 30ti kalendářních dnů

při zrušení představení bez náhrady je vstupné vráceno po předložení vstupenky do 30ti kalendářních dnů

STORNO VSTUPENEK / REKLAMACE

storno vstupenek s vrácením úhrady za vstupenky je prováděno pouze v případě zrušení/ či přesunu představení

nákup vstupenky je dle Občanského zákoníku smlouvou o využití volného času a plnění, odstoupení od nákupu není možné.

 

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Divadlo Děčín si vyhrazuje právo na změny či doplnění těchto obchodních podmínek.


vzor poukázek

povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

1. Úplný název povinného subjektu: Městské divadlo Děčín, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení: 
Zřizovací listina:
zrizovaci-listina.pdf

3. Organizační struktura 
organizační struktura: 
organigram.docx

4. Kontaktní spojení: 
Zobrazit stránku kontakty

4.1 Kontaktní poštovní adresa: 
Teplická 587/75 Děčín IV., 405 02 

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: 
Teplická 587/75 Děčín IV., 405 02 

4.3. Úřední hodiny: 
po-pá 9:00 - 15:00 hod 

4.4. Telefonní čísla:
divadlo: 412 530 630
kino: 412 531 431 

4.5. Číslo faxu: 
nepoužíváme 

4.6. Adresa internetové stránky subjektu s hypertextovým odkazem:
https://www.divadlodecin.cz/ 

4.7. Elektronická adresa podatelny: 
mailto:divadlo@divadlodecin.cz

4.8. Další elektronické adresy: 
Zobrazit stránku kontakty

4.9. Datová schránka: 
fgdk5nf

licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

5. Bankovní spojení: 
Případné platby lze poukázat
na 28330431/0100

6. IČ: 00673692 

7. DIČ: CZ00673692 

8. Dokumenty: 

8.1. Seznamy hlavních dokumentů 
Zřizovací listina
dodatek_c._9.pdf
dodatek ke zřizovací listině č.10.pdf

zřizovací listina a dodatky.pd
f
dodatek-c.-8.pdf

8.2. Roční zpráva hospodaření
Rocni_zprava_2022.pdf

8.3. Roční finanční plán nákladů a výnosů
Rozpis_hospodareni_na_rok_2022.pdf

8.4. schválené rozpočty 
schvaleny-rozpocet-na-rok-2023.pdf
Schvaleny_rozpocet_na_2024.pdf


8.5. Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2025 
strednedoby-vyhled-2022-2025.pdf

Střednědobý výhled rozpočtu 2025 - 2028
Střednědobý výhled rozpočtu 2025 - 2028
Žádost o informace 

Způsoby získání informací:

a) písemně: ředitel divadla MgA. Jiří Trnka na uvedené adrese Městské divadlo Děčín,

příspěvková organizace, Teplická 75, Děčín IV.

vedoucí kina Mgr.Martin Pošta na adrese Podmokelská 1070/24 Děčín IV., 405 02

b) elektronicky na e-mailové adrese:

trnka@divadlodecin.cz 

martinposta@kinosneznik.cz

Lhůty a termíny, postup při vyřizování: 

Viz zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění. 

10. Příjem žádostí a dalších podání 

10.1. Způsoby podání žádostí:

a) písemně na sekretariát ředitele divadla na uvedené adrese: Městské divadlo Děčín, příspěvková organizace, Teplická 587/75, Děčín IV., 405 02

b) elektronicky na e-mailové adrese: divadlo@divadlodecin.cz

10.2. Za datum podání žádosti je považováno datum doručení žádosti Městskému divadlu Děčín

11. Opravné prostředky 

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal. Odvolání lze podat pouze písemně. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele (jde-li o fyzickou osobu), název (jde-li o právnickou osobu), adresu resp. sídlo, v čem je spatřeno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis. Pokud všechny tyto údaje odvolání obsahovat nebude, divadlo odvolání odloží. Odvolacím orgánem proti rozhodnutí Městského divadla Děčín, příspěvkové organizace je Magistrát města Děčín (jeho věcně a funkčně příslušný odbor kultury). Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem odvolacímu orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůtu nelze prodloužit. Pokud není uvedeno jinak, vztahují se na odvolací řízení podle § 16 zákona č. 106/1999 Sb. příslušná ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat; pravomocné rozhodnutí o odmítnutí žádosti je však přezkoumatelné krajským soudem.


12. Formuláře: 
neexistují předepsané formuláře 

13. Popisy postupů: 
neexistují návody pro řešení životních situací 

14. Předpisy: 

14.1. Přehled nejdůležitějších předpisů, dle nichž organizace jedná a rozhoduje:

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-128

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

https://business.center.cz/obcansky-zakonik/

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-320

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů

http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Legislativa-a-Judikatura/Legislativa/Zakon-o-zadavani-verejnych-zakazek-a-jeho-provadeci-predpisy/Uplne-aktualni-zneni-zakona-o-zadavani-verejnych-zakazek

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-101


14.2. Vydané právní předpisy: neexistují 

Úhrady za poskytování informací: 

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací: 
2017_sazebnik-uhrad.doc 

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu
o výši úhrad za poskytnutí informací 

16. Licenční smlouvy 

16.1. Vzory licenčních smluv 

Vzor licenční smlouvy dle § 14a zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2. Výhradní licence 

V současné době nejsou poskytnuty žádné výhradní licence.

17. Oznamovací systém
      Oznamovací systém


divadloDMĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN facebook-logo

Městské divadlo Děčín,
příspěvková organizace

Teplická 587/75
Děčín IV
405 02

úřední hodiny: 
po-pá 9:00 - 15:00 hod
telefonní čísla:
divadlo: 412 530 630
kino: 412 531 431

Pokladna divadla
je otevřená od 15.00 do 20.00
každý všední den a vždy hodinu
před začátkem představení.


Divadelní klub
Martina Novotná
777 822 052
Divadelní klub otevírá vždy hodinu před představením.