Prohlášení o přístupnosti

Městské divadlo Děčín, příspěvková organizace, Teplická 587/75, 405 02 Děčín IV,
zastoupená MgA. Jiřím Antonínem Trnkou, ředitelem , zaps. v obch. rej. vedeném u Kr.
soudu Ústí n.L. oddílu Pr vložce č. 732/KSUL , IČO: 00673692, se zavazuje ke
zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o
přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb.,
o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.
Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky

https://www.divadlodecin.cz.

Web je tvořen podle specifikace HTML5 a dodržuje syntaktickou a sémantickou správnost.
Zobrazení netextového obsahu je podpořeno alternativním textovým popisem. Na odkazy
směřující na jiné webové stránky je uživatel upozorněn textem. Webové stránky je možné
prohlížet na stolním počítači, notebooku nebo mobilním zařízení s připojením k internetu.
Pro prohlížení webových stránek na počítači je ideální některý z nejpoužívanějších
webových prohlížečů v nejnovější verzi – MS Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome,
Safari. Pro prohlížení na mobilních zařízeních je doporučen Google Chrome a Safari. Pro
kompletní a komfortní zobrazení webových stránek je zapotřebí mít ve webovém
prohlížeči aktivováno používání JavaScript a CSS stylů. Není garantováno korektní
zobrazování obsahu na operačním systému Windows XP/Vista a prohlížeči Microsoft
Internet Explorer 10 (či starších verzích), neboť tyto softwarové produkty již nejsou
podporovány ze strany jejich výrobce.

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou k datu 14.2. 2020 plně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a
standardem WCAG 2.1.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Snažíme se, aby naše internetové stránky zůstaly přístupné všem návštěvníkům, a to na
základě principu přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita). Vaše
případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek, stejně jako
dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodnému podezření, že
webová stránka nesplňuje zákonem dané požadavky, můžete směřovat na e-mailovou
adresu trojan@divadlodecin.cz


divadloDMĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN facebook-logo

Městské divadlo Děčín,
příspěvková organizace

Teplická 587/75
Děčín IV
405 02

úřední hodiny: 
po-pá 9:00 - 15:00 hod
telefonní čísla:
divadlo: 412 530 630
kino: 412 531 431

Pokladna divadla
je otevřená od 15.00 do 20.00
každý všední den a vždy hodinu
před začátkem představení.


Divadelní klub
Martina Novotná
777 822 052
Divadelní klub otevírá vždy hodinu před představením.